GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) er en verdensomspændende standard for økologiske fibre. Standarden dækker hele produktionskæden, fra fiber til færdigt produkt.

Standarden er lavet for at sikre den økologiske status af tekstilvarer fra høst af råvarer gennem miljømæssig og socialt ansvarlig produktion, og helt til det færdige produkt. Med henblik på at give forbrugeren sikkerhed for at varen er økologisk.

Standarden omfatter således både sociale - og miljømæssige kriterier, bl.a. ved at sikre regulerede arbejdsforhold (ift. ILO) for alle arbejdere i processen, og ved krav om rensning af spildevand, strengt reguleret brug af kemikalier, kvalitetskrav til produkt mm.

Standarden dækker endvidere sociale kriterier defineret af ILO (International Labour Organization).

Derudover indeholder certificeringen procedurer for løbende kontrol samt minimering af affald og udledninger

Der er to certificeringsgrader under GOTS:”GOTS made with X % Organic” og “GOTS Organic” hvorunder det bestemmes hvilken procentdel af produktet der skal bestå af økologiske fibre.

GOTS Organic: ≥ 95 % certificerede økologiske fibres, ≤ 5 % ikke-økologiske naturfibre eller syntetiske fibre

GOTS Made with X % Organic: ≥ 70 % certificerede økologiske fibres, ≤ 30 % ikke-økologiske fibre, men max. 10 % syntetiske fibre (max. 25 % for strømper, leggings og sportswear), hvis råmaterialerne ikke er enten certificeret økologisk, fra ansvarligt skovbrug eller genbrugs fibre.

Desuden stilles der følgende krav til varer mærket med GOTS:

  • Alle kemiske stoffer, såsom farvestoffer og hjælpestoffer, anvendt af GOTS certificerede producenter skal være godkendt i overensstemmelse med miljømæssige og toksikologiske kriterier fastlagt af GOTS.
  • Valget af trim er tillige underlagt krav hvilke stoffer de må indeholde
  • Indpakning må ikke indeholde blødgjort plastik, herunder PVC.
  • Papir og pap brugt til pakning og labels inkl. hang tags skal være lavet af genbrugspapir og pap, eller certificeret ansvarligt skovbrug (FSC or PEFC)
  • For at det færdige produkt skal kunne mærkes med GOTS certificering, skal alle krav i alle led være overholdt og dokumenteret efter reglerne, udmundende i en TC – Transaction Certificate der verificerer at standarden er overholdt.
  • Enheder til vådbehandlingsanlæg af tekstilerne skal føre fuldstændige fortegnelser over brugen af kemikalier, energi, vandforbrug og spildevandsbehandling, herunder bortskaffelse af slam. Spildevand fra alle vådbehandlingsanlæg skal behandles på en intern eller ekstern funktionel rensningsanlæg før udledes til overfladevand. 

Alle produktionsenheder skal have en skriftlig miljøpolitik. Afhængigt af de behandlinger, der udføres, bør politikken omfatte procedurer for overvågning og minimering af affald og udledninger

Mere information om GOTS