SA8000

SA8000 er en CSR-standard som sikrer etisk produktion

SA8000 er den mest omfattende virksomheds standard for social ansvarlighed med fokus på medarbejder- og arbejdsforhold. SA8000-certificerede virksomheder kan dokumentere, at de lever op til en række specifikke standarder for ledelse og procedurer på ni områder:

 • Intet børnearbejde
 • Intet tvangsarbejde
 • Sikkerhed og sundhed
 • Lønkompensation
 • Ingen diskrimination
 • Arbejdsdisciplin
 • Foreningsfrihed
 • Ret til kollektiv forhandling
 • Ledelse af CSR processer

 

Med en SA8000-certificering har kunder og virksomhed sikkerhed for at både hoved- og underleverandørers medarbejdere har ordentlige vilkår og at alle regler overholdes indenfor den certificerede standard.

Fordele ved certificering efter SA8000

 • Dokumentation for efterlevelse af nationale love, aftaler, internationale konventioner m.v. på arbejdsmarkedsområdet
 • Dokumentation til sikring af at underleverandører efterlever nationale love og internationale konventioner på arbejdsmarkedsområdet
 • Løbende uanmeldte audits af leverandører og under leverandører sikrer at standarden bliver overholdt.
 • Veldokumenteret ledelsessystem der understøtter virksomhedens etiske politikker

Vores producent er SA8000-certificeret, og vedkender sig en kontinuerlig udvikling af deres CSR og etiske arbejdsforhold. De har et stort fokus på at hjælpe til i deres lokalsamfund, og både de og os accepterer at det koster lidt på bundlinjen at arbejde ud af denne tangent.

Mere information om SA8000